tisdag 11 september 2012

Mess i Nya Åland


Mess i Nya Åland klagar på att det saknas service på kvällar och helger! Detta stämer inte, vi håller jour 24 timmar i dygnet 365 dagar i året. Större arbeten kan inte ske på kvällar och helger när alla tittar utan vi arbetar med underhåll av tekniken under dagstid vardagar. Det är också bra om kunden kan specificera vad som stör så att vi kan åtgärda eventuellt fel. Nu under veckan har vi genomfört större mjukvaruuppdateringar vilket har stört på dagstid, detta för att underlätta framtida utsändningar. Kanaler som blir svarta kan bero på upphovsrätter som inte tillåter att ett visst program visas i Finland eller genom obetalda fakturor som gör att abonnemanget stoppar. Vi ser alltid till att få tillbaka kanaler som går ner av annan anledning även kvällar och helger. För kabelnätet existerar ingen jour utanför normal arbetstid. Allt arbete för jour och även "stand-by" budgeteras för rimlig kostnad för att kunna erbjuda "Kvalitetsunderhållning till bästa pris!"
Läs även mer här om "självhjälp" vid eventuella störningar, >>>

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar