måndag 6 maj 2013

Ny på jobbet


Sam Tekkala har anställts som ansvarig för nätdriften på Mariehamns Centralantenn Ab. Eftersom Sam har flera års erfarenhet från arbete med nätdrift på Mariehamns Telefon Ab var han den mest lämpade bland nio sökanden. Med det stora antalet kanaler som kräver dagligt underhåll i MCA:s utbud och med tanke på kundsupport samt jour tillför Sam en välbehövlig extra kraft!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar