tisdag 10 mars 2015

Förstärkning på jobbet!


3 veckor framåt har vi glädjen av att få hjälp av praktikanterna Linus och Fredde från Ålands Yrkesgymnasium. Som del i utbildningen ingår allt mer LIA (lära i arbete) där eleverna kan ta del av vardagen i olika teknikbolag. MCA erbjuder möjlighet till praktisering gällande kundkontakt, kundvård, kundsupport och övriga kundrelaterade ärenden. Utöver detta ingår presentation av dataprogram, mottagning av tv. utsändning av tv, kodning, EPG, tv-teknik gällande konsumentprodukt, kabelnätsteknik, fibernätsteknik samt övrig teknik relaterad till verksamheten.

Välkomna!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar