måndag 20 april 2015

Näringslivet på Åland ger elever en plats i framtiden


Mariehamns Centralantenn Ab (MCA) erbjuder två elevpraktikplatser (LIA) där eleverna kan ta del av unik tv-teknik och administration för detta. För mer entreprenörer och mer dynamik i samhället är det viktigt att det erbjuds praktikplatser av kvalitet. MCA som är ett av Mariehamns stad helägt företag har verkat i 35 år och där det stora kundunderlaget samt den invecklade tekniken ger elever en inblick i framtidens tv samt god servicenivå. 

I skrivande stund har MCA två elever från Ålands Handelsläroverk som får arbeta med kundservice och information samt verktyg för detta. Tidigare har elever från Ålands Yrkesgymnasium haft sina LIA på MCA. LIA platserna ger insyn i kundmottagning, programmering, serverhall, webb, blogg, FB samt övrig kommunikation. Även övervakning och bevakning samt förändringar i utsändningar ingår. Fiberteknik samt arbete med dragning av fiber sker med jämna mellanrum. 

Utvecklingen i näringslivet sker i rasande takt och det är svårt för skolorna att improvisera rådande arbetssituationer och vad som förväntas i framtiden. Här kan företag som MCA erbjuda en plattform för inspiration och utveckling för unga människor som vill komma vidare i sin utbildning och yrkesval. Verklighetsanknytningen skapar grogrund för mer exakta val och ger ett avbrott i det normala studiearbetet. Just kombinationen av praktik och teori gör att eleverna förstår vad som krävs i arbetslivet och gör dem mer gångbara på arbetsmarknaden.

En tydlig koppling mellan skolan och näringslivet ger framtidstro och kompetens för livet där praktikplatser är första steget. Här är det viktigt att näringslivet visar engagemang och tar sig tid med eleverna för att praktiken skall ge ett mervärde för både skola och näringslivet. Det viktiga är att ge ungdomar en chans att få testa på arbetsmoment som ger dem ökat självförtroende och mod. Åland är egentligen ett perfekt område för LIA då det finns många företag och flera skolor med hög motivation. Allt som krävs är en dialog och att näringslivet lägger lite tid på detta viktiga arbete med att skapa entreprenörer och mer dynamik. Samhället behöver detta och ungdomarna behöver en chans till verklig praktik. Det underlättar med administration och ett koncept för detta. Vi informerar gärna andra företag om LIA där MCA är ett företag i utveckling och med unik teknik.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar