måndag 24 februari 2020

Avbrott i nätet onsdag 26.02.2020 kl 12:00

Mariehamns Telefon bygger om kabelnätet nu på onsdag 26.02.2020 kl 12:00. Avbrottet gäller alla anslutna kunder i nätet och varar några minuter!

fredag 21 februari 2020

söndag 9 februari 2020

Avbrott i nätet!

Avbrott i nätet efter elavbrott. Felsökning pågår!

Uppdaterat: Nu fungerar allt igen. Det var säkringar i nätägaren Mariehamns Telefons källare som hade slagit ur och då försvann elförsörjningen till hela nätet.

Vi beklagar avbrottet!