tisdag 28 april 2020

MCA - 40 år i stadens tjänst!MCA (Mariehamns Centralantenn Ab) firar 40 år i stadens tjänst under detta år!

Bolaget bildades 1980 som aktiebolag där Mariehamns Stad äger 100%. Med detta är MCA stadens näst äldsta dotterbolag, bara Marstad är äldre. Trycket var stort på staden för att bilda ett tv-bolag med stort nät, stort utbud och låga priser. Många innevånare tyckte att det var förfulande med alla tv-antenner på hus i staden och ett enhetligt nät skulle kunna "snygga till" staden. Dessutom fanns det flera lokala antennföreningar som drevs av de olika byalagen inom staden, dessa ville slippa arbetet med att driva och utveckla tv-utsändningarna vilka blev alltmer komplicerade.

Det fanns flera intressenter som både ville vara med och äga bolaget men staden beslöt att driva och äga MCA till 100%. Ett avtal tecknades med Mariehamns Telefon, som är ett privatägt bolag och som hade varit med i planeringen av MCA från början. Avtalet skrevs så att MCA finansierade nätet men Mariehamns Telefon erhöll nätet som en "engångshyra".

Idag utgör MCA ett alternativ för tv-tittande i staden och dess närhet  över kabel- eller fibernät. Många kunder väljer exklusiv HDTV enkelt, billigt och praktiskt från MCA då alla nya tv-apparater är just byggda för detta ändamål. Som nämnts från början av bolagets bildande så är det ett bolag som du själv äger och använder som innevånare i Mariehamn. Bolaget har bidragit till att Mariehamn är en trevlig stad att bo och leva i vilket var andemeningen i bildandet!

Då MCA utgör en unik plats för skolelever att lära sig mer om tv-teknik inom LIA (lärande i arbete) är tanken att bolaget skall fortsätta utvecklas med ny teknik inför framtiden!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar